Aktuellt 17 november 2023

Hitta på sidan

Internationella toalettdagen - toan är ingen papperskorg

Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Toalettstol med papperskorg, toaborste och extra toapappersrulle.

Ha en papperskorg bredvid toaletten så är det enkelt att ta hand om sådant som inte hör hemma i toan. Foto: Leena Mägi

Temat för årets toalettdag är ”Öka takten för förändring” (Accelerating change). Dina åtgärder – hur små de än är – kan bidra till att förbättra vårt avloppssystem och skydda naturen. Ett enkelt sätt att bidra är att se till att bara sådant som hör hemma i toan hamnar där.

Omfattande avloppssystem

Fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. I Sverige leder nära 90 procent av befolkningen sitt WC-avlopp till ett kommunalt reningsverk, drygt 10 procent har ett enskilt avlopp. Vi har totalt i Sverige cirka 1 300 reningsverk som hanterar avloppsvatten. Det innebär 101 000 kilometer avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn. I ett reningsverk tar det 10–24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten varje år. Det motsvarar lika mycket vatten som skulle behövas för att fylla nästan 2 500 Globen.

Enskilda avlopp

Det finns utöver dessa reningsverk cirka 720 000 fastigheter som har en liten enskild avloppsanläggning med vattentoalett ansluten. Reningen av avloppsvattnet i små avloppsanläggningar sker till stor del med hjälp av bakterier. Om du spolar ner starka kemikalier så kan dessa bakterier dö och reningen av avloppsvattnet blir sämre.

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper

En förutsättning för att avloppssystem ska fungera väl, oavsett storlek, är att vi använder vår toalett på rätt sätt och bara spolar ner sådant som är avsett att spolas ner, alltså kroppsvätskor och toapapper. Använd inte toan som papperskorg! En del saker täpper igen, till exempel tops, bindor, snus och annat papper än toapapper. Det här skräpet orsakar dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar. Andra saker som felaktigt hamnar i avloppet är målarfärg, mediciner och kemikalier. De kan innehålla ämnen som förutom att de kan skada vattenlevande organismer även kan ta död på de goda bakterierna som renar avloppsvattnet även i såväl enskilda som kommunala avlopp. I värsta fall kan det, om det gäller en så kallad markbaserad avloppsanläggning, sätta igen anläggningen och det blir ett kostsamt stopp i avloppet.

Ta hand om toan

Ett bra sätt att ta hand om toan är att ställa in en papperskorg bredvid toalettstolen. Då blir det enkelt att ta hand om det som inte ska ner i avloppet. Farligt avfall ska lämnas till miljöstationer eller återvinningscentraler och gamla läkemedel kan du lämna in på apotek.

Illustration över vad som hör hemma i toaletten och vad som istället ska slängas i papperskorg, återvinningscentral eller apoteketFörstora bilden

Har du koll på vad som hör hemma i toan och inte? Klicka på bilden så blir den större.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion