Aktuellt 14 september 2023

Planer för mer havsbaserad vindkraft går ut på samråd

Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. 4

Havsplanerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. Foto: Ingvar Lagenfelt/HaV

Klimatomställningen och elektrifieringen av industrin och transportsektorn kan innebära att Sveriges elbehov mer än fördubblas. HaV har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner som skapar förutsättningar för mer havsbaserad vindkraft. Nu blir en samrådsversion av förslagen tillgängliga i ett nationellt samråd. HaV efterlyser synpunkter som hjälper myndigheten att ta fram de områden som är mest lämpliga för havsbaserad vindkraft.

Joacim Johannesson, utredare HaV. Foto: Natalie Greppi

– Samrådet är ett viktigt tillfälle att påverka. Synpunkter bidrar till att vi kan göra bättre avvägningar vilket ger bättre förslag till havsplaner, säger Joacim Johannesson, utredare vid HaV.

Konsekvensbeskrivning som stöd i samrådet

För att alla som är med i samrådet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden kan innebära tar HaV fram en konsekvensbeskrivning.

– Med text och karta beskriver vi vilka områden som är bättre respektive sämre för energiutvinning utifrån olika perspektiv. Konsekvensbeskrivningen kan på så sätt bidra till en välbalanserad havsplan, förklarar Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Jan Schmidtbauer Crona, utredare HaV. Foto: Natalie Greppi

Färdiga förslag ska lämnas till regeringen i december 2024.

Bakgrund: Havsplanerna ger vägledning

Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Samtidigt fick HaV i uppdrag att ändra havsplanerna, för att skapa förutsättningar för mer elproduktion i havet.

– Havsplanerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. De blir ett viktigt underlag när det ska fattas beslut om framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft, säger Joacim Johannesson.

Samråd om förslag till ändrade havsplaner

Samrådet pågår mellan den 14 september till den 15 december. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslagen. Förslag till ändrade havsplaner hittar du här.

Ytterligare 90 TWh

Till år 2045 beräknas Sveriges behov av el-energi mer än fördubblas, från dagens cirka 140 Terawattimmar (TWh) per år till upp mot 300 TWh per år. Uppdragets målsättning är att de ändrade havsplanerna ska skapa förutsättningar för en årlig elproduktion i havet på ytterligare 90 TWh, utöver de 20 till 30 TWh som ryms i de befintliga planerna.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-13

    Minskad biologisk mångfald och fortsatt habitatförstörelse. Men även ljuspunkter som att utsläppen av de allvarligaste farliga ämnena såsom PCB, PAH och klororganiska föreningar har minskat avsevärt. Det hör till det som visas i havskonventionen Ospars färska rapport om Nordostatlantens miljöstatus.

Publicerad: 2023-09-14
Sidansvarig: Webbredaktion