Aktuellt 15 maj 2023

Uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar

Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Gratisbild från Pixnio

Isbjörnen är perfekt anpassad för sitt liv på Arktis packis, nära land och öar. Det allt varmare klimatet med minskande havsis och snötäcke är ett stort hot mot isbjörnen. Foto: Pixnio/Heather

De senaste två åren har Jessica Nilsson varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp. Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Vad gör man inom PAME?

– Protection of the Arctic Marine Environment, PAME, är en av sju delar inom Arktiska rådet där Sverige och sju andra länder är medlemmar. Vi jobbar med ett brett spektrum av marina frågor som ekosystembaserad förvaltning, inklusive marint områdesskydd, sjöfart, invasiva arter, marint skräp, undervattensbuller, olje- och gasutvinning ur ett urfolksperspektiv, samt Arktiska rådets marina strategi.

– Vårt sekretariat ligger på Island och vi har ett nära samarbete med de andra grupperna inom Arktiska rådet då de också i viss mån jobbar med marina frågor.

Finns det något särskilt du vill lyfta från de här två åren?

– Sverige tog över ordförandeskapet från Kanada i maj 2021 och det har varit två mycket spännande år. Jag har fått större insyn i hur de olika sekretariaten och deras medlemmar jobbar. Det har ökat Sveriges kontaktnät med den arktiska forskningsvärlden, urfolken, de många observatörerna inom Arktiska rådet samt med de olika ländernas förvaltningar.

– PAME och Arktiska rådet har en enorm kunskapsbas om alla Arktisfrågor – biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska. Jag har jobbat nära UD, som ansvarar för arktiska frågor, och Klimat- och näringslivsdepartementet.

– Som ordförande har jag jobbat i en utmanande tid med stora förändringar. Först hade vi utmaningen med Covid då bara digitala möten var möjliga. Det fungerade till viss del men vi behöver även fysiska arbetsmöten för att driva våra 37 komplexa projekt optimalt.

– Då Ryssland varit ordförande för hela Arktiska rådet, valde de sju likasinnade staterna att pausa samarbete i mars 2022, som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. I juni 2022 kom samma sju länder överens om att återuppta arbetet på projektnivå, dock endast för de projekt som godkändes på senaste ministermötet i Reykjavik, maj 2021, och endast för de projekt där Ryssland inte medverkar.

Är det några speciella lärdomar du har gjort?

– Eftersom jag arbetat nära UD under två år har jag fått större kunskap och förståelse för deras arbete och för hur många frågor de måste ta hänsyn till. De har visat på ett spännande och dynamiskt arbetssätt som jag tar med mig.

– Jag har också sett hur både sårbara och starka organisationer kan vara under extrema utmaningar och hur man kan hantera dessa för att bevara både svenska och internationella intressen. Vi är en grupp på cirka 30 personer från regeringskansliet och myndigheter som jobbar med arktiska frågor och som träffas varje månad. Detta nätverk är en stor tillgång och ger tyngd till de många frågor som behandlas.

Foto: Håkan Carlstrand/HaV

Hur jobbar HaV vidare med PAME?

– I samband med Arktiska rådets 13e möte 11 maj bekräftades att Arktiska rådets arbetsplan antagen vid ministermötet i Reykjavik 2021 förlängs, och att Reykjavikdeklarationen samt Arktiska rådets strategiska plan för åren 2021-2030 utgör grunden för Rådets arbete under 2023-2025. Arbetsgruppernas arbetsplaner förlängs.

– För min del innebär det att fortsätta som Sveriges delegationsledare samt arbeta med de fyra projekt som Sverige har åtagit sig. De har fokus på centrala Norra ishavet, som är ungefär lika stort som Medelhavet. I detta område råder sedan juni 2021 ett 16-årigt fiskeförbud. Det är i Sveriges intresse att under denna tid medverka till att ta fram så mycket biologisk, ekonomisk, kulturell och social information som möjligt för fortsatt diskussion om detta känsliga område.

– Centrala Norra ishavet blir mer och mer isfritt på grund av förhöjda luft- och vattentemperaturer och Sverige vill vara med i denna globala diskussion som sträcker sig utanför Arktiska rådet. I detta område hittar man tidigare okända arter och arbetet är mycket intressant och spännande – en i stort sett outforskad del av Arktis. Jag jobbar här i flera stora internationella nätverk.

– Danmark, med Grönland och Färöarna, tog över PAME:s ordförandeskap 11 maj, men arbetet förblir på paus. Ryssland har nu lämnat över sitt ordförandeskap för hela Arktiska rådet till Norge.

Läs mer här:
PAME
Arktiska rådet
Arctic: Agreement to prevent unregulated fishing enters into force

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion