Aktuellt 20 januari 2023

Havs- och vattenmyndigheten föreslår regeringen att gå vidare med lagändringar för att kunna införa överlåtbara demersala fiskerättigheter

Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Redovisningen föreslår att regeringen går vidare med förslag till ändringar i lagstiftningen som krävs för att kunna införa överlåtbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Överlåtbara fiskerättigheter finns redan inom det pelagiska fisket, det vill säga fiske efter arter som lever i den fria vattenmassan såsom sill och skarpsill.

Hamn och kyrka i Lysekil.

Foto: Natalie Greppi.

Möjligheter för individuellt fiske och miljö

Syftet med förändringen är bland annat att förbättra förutsättningarna för fisket genom att skapa en större delaktighet i förvaltningen. Detta kan ge ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större möjligheter att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella fiske genom ett förenklat regelsystem. Det kan också leda till positiva miljöaspekter i form av färre fartyg samtidigt som högre lönsamhet ger bättre förutsättningar för investeringar i modernare och mer miljövänlig teknik.

Parallellt finns fortsatta möjligheter till rumslig och teknisk reglering samt genomförande av en ekosystembaserad förvaltning för att nå miljömålet hav i balans och levande kust och skärgård vilket är ett viktigt politiskt mål.

- HaV föreslår att regeringen går vidare med förslag till ändringar i lagstiftningen som krävs för att kunna införa överlåtbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Ett sådant system ger bättre förutsättningar för ett hållbart fiske genom att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystembaserade förvaltningen för att uppnå målet att svenskt fiske ska vara attraktivt, lönsamt och bedrivas inom ekosystemens bärkraft, säger HaV:s generaldirektör, Jakob Granit.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2023-01-20
Sidansvarig: Webbredaktion