Aktuellt 19 december 2022

HaV tillstyrker pausning av vattenkraftsprövning

Regeringen avser att flytta fram tidpunkten när vattenkraftsägarna i respektive prövningsgrupp ska lämna in sina ansökningar med ett år. HaV tillstyrker förslaget.

Jonsereds vattenkraftverk

Jonsereds vattenkraftverk vid Säveån. Kraftverket har fyra aggregat och uppfördes 1900-1903. Foto: Anna Erwander/HaV

Vattenkraftens miljöprövning, den så kallade NAP:en, har debatterats flitigt under året. Nu avser regeringen att flytta fram tidpunkten när vattenkraftsägarna i respektive prövningsgrupp ska lämna in sina ansökningar med ett år. Detta ska börja gälla redan från den 1 februari 2023.

”Bör begränsas”

Regeringen har haft ute en PM, promemoria, med förslaget på en snabbremiss. I förslaget framgår inget annat än att tidpunkterna flyttas fram. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker förslaget och anser att pausen ska begränsas till endast 12 månader.

– Det är rimligt att omprövningarna pausas för att det ska finnas tid att se över normsättningen och eventuellt föreslå förändringar, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kort om den nationella planen

Sveriges riksdag beslutade 2018 om förändringar i miljöbalken som innebar att Sveriges vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Det ska uppnås genom en omprövning av villkoren. Omprövningen ska ske enligt en nationell plan (NAP) för att inte alla vattenkraftverk ska behöva omprövas samtidigt. Största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det är målet för NAP, som dåvarande regeringen beslutade om sommaren 2020.

Läs HaV:s yttrande här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-08

    1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

  2. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  3. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion