Aktuellt 19 december 2022

HaV tillstyrker pausning av vattenkraftsprövning

Regeringen avser att flytta fram tidpunkten när vattenkraftsägarna i respektive prövningsgrupp ska lämna in sina ansökningar med ett år. HaV tillstyrker förslaget.

Jonsereds vattenkraftverk

Jonsereds vattenkraftverk vid Säveån. Kraftverket har fyra aggregat och uppfördes 1900-1903. Foto: Anna Erwander/HaV

Vattenkraftens miljöprövning, den så kallade NAP:en, har debatterats flitigt under året. Nu avser regeringen att flytta fram tidpunkten när vattenkraftsägarna i respektive prövningsgrupp ska lämna in sina ansökningar med ett år. Detta ska börja gälla redan från den 1 februari 2023.

”Bör begränsas”

Regeringen har haft ute en PM, promemoria, med förslaget på en snabbremiss. I förslaget framgår inget annat än att tidpunkterna flyttas fram. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker förslaget och anser att pausen ska begränsas till endast 12 månader.

– Det är rimligt att omprövningarna pausas för att det ska finnas tid att se över normsättningen och eventuellt föreslå förändringar, säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV.

Kort om den nationella planen

Sveriges riksdag beslutade 2018 om förändringar i miljöbalken som innebar att Sveriges vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Det ska uppnås genom en omprövning av villkoren. Omprövningen ska ske enligt en nationell plan (NAP) för att inte alla vattenkraftverk ska behöva omprövas samtidigt. Största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det är målet för NAP, som dåvarande regeringen beslutade om sommaren 2020.

Läs HaV:s yttrande här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion