Aktuellt 13 oktober 2022

Två fiskefartyg säger ja till kameraförsök

Två fiskefartyg deltar i HaV:s försök med REM – Remote Electronic Monitoring. Så kallas det projekt med kameror som HaV genomför på uppdrag av regeringen för att undersöka hur en framtida fiskerikontroll med fullt införd REM kan fungera.

Trål på väg upp. Foto: Jan-Erik Johansson

Trål på väg upp. Foto: Jan-Erik Johansson

Anna Söderblom är projektledare på HaV. Hon berättar att HaV i tidigare regeringsuppdrag har konstaterat att kameror och annan teknik ombord på fartyg är det mest kostnadseffektiva verktyget för att kontrollera reglerna som gäller landningsskyldigheten. Regler som förenklat innebär att fisk och skaldjur som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Eftersom deltagande i försöket är frivilligt insåg Anna Söderblom och hennes kollegor att man behövde ge fiskefartyg som deltar någon form av ersättning.

– Inte minst för att det innebär en del merjobb för besättningen att vara med, säger hon. Det är viktigt för oss att vi jobbar tillsammans och att både myndighet och fiskare är med i utvärderingen av systemet.

HaV har det övergripande ansvaret för svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll. Foto: Natalie Greppi

HaV har det övergripande ansvaret för svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll. Foto: Natalie Greppi

Svarade på upphandling

HaV valde att genomföra en upphandling för att på mest korrekta sätt kunna ge ersättning till deltagande fartyg.

– Att gå den vägen var ett nytt sätt för fiskarna, men vi stöttade och ordnade informationsmöten om vad som gäller och hur de skulle göra för att komma in med anbud, säger Anna Söderblom.

Två pelagiska fiskefartyg

I juni stod det klart att två fartyg ville vara med i försöket, ett på Västkusten och ett i Östersjön. Båda är aktiva inom det pelagiska fisket – alltså fiske efter arter som sill och makrill i öppna havet.

– Vi är glada för det deltagande som vi har fått eftersom det innebär att vi kommer kunna genomföra projektet. Vi hade dock gärna haft med fartyg från det demersala fisket också. Det är i fisket efter bottenlevande arter som vi ser störst avvikelser i landningsskyldigheten.

Teknikleverantör klar

I slutet av september föll ytterligare en pusselbit på plats när det blev klart vilken leverantör som ska förse HaV och fiskefartygen med den tekniska utrustningen. Det är ett spanskt företag, Satlink, som har nästan tio års erfarenhet och som levererar teknik till fiskefartyg på flera ställen i världen.

Spanska företaget Satlink ska leverera tekniken som krävs.

Spanska företaget Satlink ska leverera tekniken som krävs.

Snart rullar kamerorna

Under hösten ska utrustningen monteras ombord på de båda fartygen och besättningarna och projektets medarbetare på HaV får utbildning i hur den fungerar. Målet är att försöket ska vara live i början av nästa år.

– Det blir spännande, det är då vi tillsammans med fiskarna börjar lära oss hur vi kan arbeta med tekniken och bidra till framtidens fiskerikontroll, säger Anna Söderblom som också poängterar att HaV hela tiden arbetar aktivt med att på olika sätt respektera den enskilda fiskarens integritet.

Försöket pågår under hela 2023. I mars 2024 ska HaV rapportera om resultatet till regeringskansliet. Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med kameraövervakning.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

  2. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

Publicerad: 2022-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion