Aktuellt 22 september 2022

Nu startar årets trålfiske efter siklöja

Nu på söndag 25 september är det premiär för årets trålfiske efter siklöja. I år har HaV beslutat tillåta en fångst på maximalt 800 ton. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra årets fångsttak på 454 ton.

Sortering av fångst vid siklöjefisket. Foto: Eva S Andersson

Sortering av fångst vid siklöjefisket. Foto: Eva S Andersson

Årets beslut om fångsttak bygger på den biologiska rådgivning som tas fram av SLU Aqua, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, inför fiskesäsongen varje år.

Rådgivningen har setts över

Under året har en större översyn av hur rådgivningen tas fram gjorts av forskare, fisket och HaV.

– Inför vårt beslut om fångsttak har vi samrått med fiskets representanter och vi har i år beslutat att tillåta en fångst om högst 800 ton, säger Martin Rydgren, utredare vid HaV.

– Av rådgivningen framgår att vi skulle kunna tillåta en något större fångstmängd. Även om detta är ett välförvaltat bestånd har vi i år valt att inte besluta om det maximalt möjliga fångsttaket. Denna uppfattning delas av fiskets representanter då det är det första året med den uppdaterade rådgivningen och vi strävar efter ett jämnare uttag av beståndet mellan åren.

Fångsttak från 2019

Tidigare reglerades trålfisket efter siklöja framför allt med tillåtna fisketider och områden. Från 2019 har HaV istället beslutat om ett fångsttak.

– Det är sedan upp till fisket att besluta om hur det ska bedrivas inom de ramar som HaV har beslutat om, säger Martin Rydgren.

Fångsttaket tidigare år:
2019: 700 ton
2020: 880 ton
2021: 454 ton

Läs mer om trålfiske efter siklöja.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-10-03

    Många viktiga miljöåtgärder genomförs för våra hav, sjöar och vattendrag. Det är en av ljuspunkterna som lyfts fram när HaV:s utredare gör en fördjupad utvärdering av arbetet för att nå de tre miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för att följa upp.

  2. Aktuellt 2022-09-30

    Tillsammans med Kustbevakningen gör HaV regelbundet riktade insatser inom fiskerikontroll under begränsade tidsperioder, så kallade pådrag. De syftar till att kontrollera regelefterlevnaden inom specifika fisken och genomförs när dessa är som intensivast.

  3. Aktuellt 2022-09-29

    16-17 november är du välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö.

Publicerad: 2022-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion