Aktuellt 21 april 2022

Föreslår åtgärder som ska minska spökfiske

Hummerburar som förloras i havet kan fortsätta att fånga både kräftdjur och fisk – till noll nytta. För att minska risken för så kallat spökfiske föreslår nu HaV att burar ska förses med hål så att djuren kan ta sig ut efter viss tid.

När man fiskar efter hummer får man bara använda hummertina. Får man hummer i något annat redskap ska den genast släppas tillbaka i havet. Foto: Maja Kristin Nylander

När man fiskar efter hummer får man bara använda hummertina. Får man hummer i något annat redskap ska den genast släppas tillbaka i havet. Foto: Maja Kristin Nylander

– Vi vet att det, framför allt inom fritidsfisket, förloras många burar per säsong som fortsätter spökfiska år efter år. Nu föreslår vi att redskap ska utformas så att de inte fortsätter fånga fisk eller kräftdjur om de förloras i havet, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Martin Karlsson, utredare vid HaV. Foto: Natalie Greppi

Martin Karlsson, utredare vid HaV. Foto: Natalie Greppi

Förses med rymningshål

Förslaget innebär att burar (tinor) alltid ska vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje fångstkammare. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm tjock obehandlad bomullstråd utan kärna.

– En bomullstråd av den dimensionen går sönder efter tre till fyra månader i vattnet, det vill säga ungefär längden av hummersäsongen i Sverige. Då frigörs öppningen och de instängda djuren kan ta sig ut, förklarar Martin Karlsson.

Gäller burfiske längs kusterna

HaV föreslår att tekniska åtgärder som begränsar så kallat spökfiske ska gälla vid allt burfiske längs kusterna med undantag för kommersiellt fiske efter krabbtaska, havskräfta och vid burfiske efter snäckor.

Remissen föreslår också förändringar som gäller sumpning av hummer. En rombärande hummer ska omedelbart återutsättas om den påträffas i sumpen. Även den tillåtna perioden för när man får ha hummer i sump förkortas. Från 10 januari och fram till hummerpremiären ska det inte vara tillåtet att förvara hummer i sump.

Fler humrar ska överleva

Det övergripande syftet med dessa åtgärder och regeländringar är att fler humrar ska överleva och få möjlighet att föröka sig.

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Foto: Maja Kristin Nylander

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Foto: Maja Kristin Nylander

– Fisketrycket på hummern är högt och vi måste göra vad vi kan för att underlätta artens fortlevnad. Man får inte glömma att även många fiskarter riskerar att fastna i dessa redskap. Det är vi människor som förlorar redskapen och det är upp till oss att begränsa effekterna när sådant sker, säger Martin Karlsson.

Remissen går bland annat ut till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer och miljöorganisationer. Svaren ska vara inkomna senast 1 juni. Förslaget föreslås träda i kraft 26 augusti.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-04-21
Sidansvarig: Webbredaktion