Aktuellt 14 april 2022

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss.
– Syftet med förslaget är att skydda de svaga laxbestånden men även att främja yrkesfiske efter sik i Norr- och Västerbotten, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

HaV:s förslag rör bland annat nya bestämmelser för yrkesfisket efter lax i Norrland. För att skydda bestånden föreslår HaV att yrkesfiske i hög grad ska ske på bestånd som upprätthålls genom odling av laxsmolt men även på starka vildlaxbestånd.
Ett laxsmolt är en laxunge som nått en längd av cirka 15 centimeter. Laxungar odlas framför allt för att kompensera för vattenkraften, som försämrar livsbetingelserna för fiskarna.

– Det handlar också om att begränsa antalet stora fasta redskap som andra än yrkesfiskare får använda i Norrland till ett antal som kan motiveras av ett fiske för husbehov, säger Håkan Carlstrand.

Främja sik- och strömmingfisket

Förslaget tar också upp ändrade bestämmelser för fiske i Ljungans fredningsområde i syfte att skydda ett av Sveriges svagaste laxbestånd.
För vissa fiskarter – som sik och sill/strömming – innebär HaV:s förslag en ljusning för yrkesfiskarna.

– Vi vill främja och utöka yrkesfiskets möjlighet att fiska till exempel sik och strömming med fasta redskap under maj månad, säger Håkan Carlstrand.

Remissen går bland annat ut till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer, fiskevattenägarna och miljöintressen. Svaren ska vara inkomna senast 4 maj. Förslaget föreslås träda i kraft 25 maj.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2022-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion