Aktuellt 14 april 2022

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss.
– Syftet med förslaget är att skydda de svaga laxbestånden men även att främja yrkesfiske efter sik i Norr- och Västerbotten, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

HaV:s förslag rör bland annat nya bestämmelser för yrkesfisket efter lax i Norrland. För att skydda bestånden föreslår HaV att yrkesfiske i hög grad ska ske på bestånd som upprätthålls genom odling av laxsmolt men även på starka vildlaxbestånd.
Ett laxsmolt är en laxunge som nått en längd av cirka 15 centimeter. Laxungar odlas framför allt för att kompensera för vattenkraften, som försämrar livsbetingelserna för fiskarna.

– Det handlar också om att begränsa antalet stora fasta redskap som andra än yrkesfiskare får använda i Norrland till ett antal som kan motiveras av ett fiske för husbehov, säger Håkan Carlstrand.

Främja sik- och strömmingfisket

Förslaget tar också upp ändrade bestämmelser för fiske i Ljungans fredningsområde i syfte att skydda ett av Sveriges svagaste laxbestånd.
För vissa fiskarter – som sik och sill/strömming – innebär HaV:s förslag en ljusning för yrkesfiskarna.

– Vi vill främja och utöka yrkesfiskets möjlighet att fiska till exempel sik och strömming med fasta redskap under maj månad, säger Håkan Carlstrand.

Remissen går bland annat ut till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer, fiskevattenägarna och miljöintressen. Svaren ska vara inkomna senast 4 maj. Förslaget föreslås träda i kraft 25 maj.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion