Aktuellt 10 november 2021

HaV samarbetar med Sydafrika om havsfrågor

HaV och den sydafrikanska motsvarigheten, The Ocean and Coast Branch, har tecknat ett samarbetsavtal om havs- och kustförvaltning.

 Taffelberget är ett platåberg söder om Kapstaden i Sydafrika. Bergets högsta punkt är Maclear's Beacon 1086 meter över havet.

Taffelberget är ett platåberg söder om Kapstaden i Sydafrika. Bergets högsta punkt är Maclear's Beacon 1086 meter över havet.

– Nu har vi en bra bas för att samarbeta och utbyta erfarenheter, till nytta för både Sverige och Sydafrika, säger Maria Göthberg, utredare på HaV.

De båda myndigheterna har samarbetat sedan 2015 om frågor som gäller havs- och kustförvaltning. Maria Göthberg säger att arbetet har löpt på bra under åren, men delvis hindrats av att det saknats ett avtal som formaliserar samarbetet.

– Det har gjort att arbetet ibland prioriterats ned och tappat fart, konstaterar hon.

Gemensamt lärande

Under 2020 skulle ett avtal och en gemensam arbetsplan ha jobbats fram och skrivits under på plats i Sydafrika. Men Covid19 ställde till det. Resan blev inställd men samarbetsviljan fanns kvar. Nu har avtalet signerats digitalt.

– Nu har vi och Oceans and Coasts Branch utvecklat ett tekniskt samarbetsavtal som tydligt formaliserar samarbetet myndigheterna emellan, säger Maria Göthberg.

Det tekniska samarbetsavtalet beskriver hur de två myndigheterna ska arbeta för gemensamt lärande och kunskapsöverföring inom havsplanering, miljöövervakning och källa-till-hav-förvaltning.

Här är några exempel på vad myndigheterna ska göra:

 • utveckla en regional/nationell version av det kumulativa bedömningsverktyget Symphony (se nedan) som används inom den svenska havsplaneringen
 • dela erfarenheter om ländernas nationella processer för att genomföra en havsplanering som bidrar till en mer jämlik och inkluderande utveckling
 • gemensamt applicera ett källa-till-hav-perspektiv för att stötta Sydafrikas arbete med att minska mängden plastföroreningar i landets flodsystem
 • arbeta för att möjliggöra en ISO17025-ackreditering av det sydafrikanska laboratoriet National Pollution Laboratory
 • stärka svensk och sydafrikansk kompetens inom riskbaserad miljöövervakning

Du hittar mer information om HaV:s samarbete med Sydafrika här.

Symphony – en HaV-utvecklad metod

Symphony är en metod för att kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar, framtagen av HaV. Med Symphony kan den kumulativa miljöpåverkan från olika havsplaneringsalternativ bedömas objektivt och jämföras. Med kumulativ miljöpåverkan menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter på växt- och djurlivet i havet. Denna påverkan indikerar hur stora konsekvenserna blir för miljön. På detta sätt tas havsplaner fram utifrån en ekosystemansats.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-05-29

  Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning. Digitalisering av fiskeregleringar. Utveckling och lansering av webbapplikationen Lektidsportalen. Det är en del av HaV:s arbete inom strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026, som nu presenteras i en årsrapport.

 2. Aktuellt 2023-05-25

  HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

 3. Aktuellt 2023-05-15

  Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

Publicerad: 2021-11-10
Sidansvarig: Webbredaktion