Aktuellt 10 november 2021

HaV samarbetar med Sydafrika om havsfrågor

HaV och den sydafrikanska motsvarigheten, The Ocean and Coast Branch, har tecknat ett samarbetsavtal om havs- och kustförvaltning.

 Taffelberget är ett platåberg söder om Kapstaden i Sydafrika. Bergets högsta punkt är Maclear's Beacon 1086 meter över havet.

Taffelberget är ett platåberg söder om Kapstaden i Sydafrika. Bergets högsta punkt är Maclear's Beacon 1086 meter över havet.

– Nu har vi en bra bas för att samarbeta och utbyta erfarenheter, till nytta för både Sverige och Sydafrika, säger Maria Göthberg, utredare på HaV.

De båda myndigheterna har samarbetat sedan 2015 om frågor som gäller havs- och kustförvaltning. Maria Göthberg säger att arbetet har löpt på bra under åren, men delvis hindrats av att det saknats ett avtal som formaliserar samarbetet.

– Det har gjort att arbetet ibland prioriterats ned och tappat fart, konstaterar hon.

Gemensamt lärande

Under 2020 skulle ett avtal och en gemensam arbetsplan ha jobbats fram och skrivits under på plats i Sydafrika. Men Covid19 ställde till det. Resan blev inställd men samarbetsviljan fanns kvar. Nu har avtalet signerats digitalt.

– Nu har vi och Oceans and Coasts Branch utvecklat ett tekniskt samarbetsavtal som tydligt formaliserar samarbetet myndigheterna emellan, säger Maria Göthberg.

Det tekniska samarbetsavtalet beskriver hur de två myndigheterna ska arbeta för gemensamt lärande och kunskapsöverföring inom havsplanering, miljöövervakning och källa-till-hav-förvaltning.

Här är några exempel på vad myndigheterna ska göra:

 • utveckla en regional/nationell version av det kumulativa bedömningsverktyget Symphony (se nedan) som används inom den svenska havsplaneringen
 • dela erfarenheter om ländernas nationella processer för att genomföra en havsplanering som bidrar till en mer jämlik och inkluderande utveckling
 • gemensamt applicera ett källa-till-hav-perspektiv för att stötta Sydafrikas arbete med att minska mängden plastföroreningar i landets flodsystem
 • arbeta för att möjliggöra en ISO17025-ackreditering av det sydafrikanska laboratoriet National Pollution Laboratory
 • stärka svensk och sydafrikansk kompetens inom riskbaserad miljöövervakning

Du hittar mer information om HaV:s samarbete med Sydafrika här.

Symphony – en HaV-utvecklad metod

Symphony är en metod för att kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar, framtagen av HaV. Med Symphony kan den kumulativa miljöpåverkan från olika havsplaneringsalternativ bedömas objektivt och jämföras. Med kumulativ miljöpåverkan menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter på växt- och djurlivet i havet. Denna påverkan indikerar hur stora konsekvenserna blir för miljön. På detta sätt tas havsplaner fram utifrån en ekosystemansats.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2021-12-02

  Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det nationella insamlingssystemet för att få bort fler gamla båtar från naturen.

 2. Aktuellt 2021-12-02

  HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

 3. Aktuellt 2021-11-30

  2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Nu publicerar vi rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Publicerad: 2021-11-10
Sidansvarig: Webbredaktion