Aktuellt 29 oktober 2021

Marint skydd under förändrat klimat i fokus på möte om Antarktis

Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, CCAMLR, har precis avslutat sitt 40:e årsmöte. Bevarande och ekosystembaserad förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis stod i centrum. En deklaration från mötet stärkte dess fokus på konventionens mål och arbete för skydd av marina områden under ett förändrat klimat.

Max 150 tecken i alternativtext.

En deklaration från CCAMLR-mötet stärkte dess fokus på konventionens mål och arbete för skydd av marina områden under ett förändrat klimat. Foto: Derek Oyen @goosegrease by unsplash

En deklaration för att markera det 40:e mötet i kommissionen antogs, vilken sätter ambitionsnivån för kommissionens arbete framöver och pekar ut flera viktiga utmaningar och hot. Under mötet betonade Sveriges utrikesminister Ann Linde vikten av att upprätthålla internationell rätt i förvaltningen av havsresurser bortom nationell jurisdiktion.

Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten och ordförande för CCAMLR var på plats i Hobart, Australien den 18-29 oktober. Sverige deltog på årsmötet tillsammans med 25 andra delegationer, som diskuterade bevarande och hållbar förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis, inklusive fiskeresurser.

- Klimatförändringarna är ett av de största och ökande hoten mot den unika biologiska mångfalden och ekosystemen i Antarktis. Sverige arbetar därför med andra medlemmar för att stärka klimatarbetet inom CCAMLR. Deklarationen tar upp IPCC-rapporternas slutsatser om effekter på Antarktis och Södra oceanen och pekar på behoven att öka resiliensen mot klimatförändringar och att integrera klimataspekter i kommissionens arbete och beslut, säger Pia Norling, utredare på HaV och Sveriges kommissionär i CCAMLR.

- Mötet kom också överens om att fortsätta arbetet för att inrätta ett representativt system av marina skyddade områden i Antarktis, fortsätter Pia Norling.

Krill, som är basen för ekosystemen i Antarktis marina områden var även i fokus och en förvaltningsplan kommer att uppdateras under året på basen av vetenskapliga underlag.

- Det konstaterades att det är en hög nivå av efterlevnad vad avser det regelverk som kommissionen har etablerat för olika typer av fiske i det vidsträckta området vilket är positivt. Ett stärkt stöd till forskarutbildning för att stärka fortsatt engagemang inom CCAMLR var också en av de viktiga slutsatserna från mötet, säger Jakob Granit.

Fakta
Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, är en integrerad del av antarktiska fördragssystemet. Målet med konventionen är att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis.

Läs mer om konventionen
Läs nyhet från CCAMLR

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av uppföljningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

Publicerad: 2021-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion