Aktuellt 14 juni 2021

Hitta på sidan

Fyra snabba om aktuella invasiva arter

Hallå där Erland Lettevall, utredare på miljöövervakningsenheten, det är mycket om invasiva främmande arter i media just nu, både i rikspress som DN och i lokalpress, BLT. Aktuella arter är stillahavsostronet och svartmunnad smörbult. Berätta, hur kom de hit?

Invasiva stillahavsostron på havsbotten i Trälsundet utanför Strömstad

Invasiva stillahavsostron i Trälsundet utanför Strömstad. Foto: Åsa Strand.

Stillahavsostronet kommer, som namnet antyder, ursprungligen från Stilla havet. Det växer snabbt och är nu det ostron som odlas mest i världen. Till Europa kom det 1966, för att odlas på franska atlantkusten. Därifrån har det tagit sig till Sverige, antingen på naturlig väg med vattenströmmar, eller som fripassagerare i barlastvatten eller på båtskrov. Första svenska fyndet från en invasion var 2007 på flera platser mellan Strömstad och Hallands Väderö. Nu är ostronet väl etablerat i norra Bohuslän och omöjligt att utrota.

Svartmunnad smörbult har sitt ursprung i området runt Kaspiska havet och Svarta havet och har kommit hit som rom eller yngel i barlastvatten. Arten påträffades första gången 2008 utanför Karlskrona.

På vilket sätt är de här arterna invasiva?

- Stillahavsostron är tåliga och växer snabbt och kan därför konkurrera om plats och föda med inhemska arter. De påverkar badstränder, förändrar havsbotten och minskar vattenflödet i grunda vikar. De kan också bli värdar åt virus och sprida sjukdom och parasiter. Svartmunnad smörbult äter både maskar, kräftdjur och småfisk och konkurrerar om födan med andra arter, inte minst inhemska rovfiskar. Den har också ett aggressivt beteende som skrämmer bort andra fiskar där den etablerat sig.

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult. Foto: Anders Salesjö

Hur allvarligt är läget?

- I den riskbedömning som SLU Artdatabanken genomfört finns en skala mellan ett och fem, där fem är allvarligast. Stillahavsostronet är en klar femma. Jag vill understryka att arten inte är tillåten att odla i Sverige och de flesta miljömyndigheter i Europa ser arten som ett betydande problem. Svartmunnad smörbult också en femma, så båda arter är allvarliga hot mot biologisk mångfald och ekosystem.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten åt dessa arter?

- Vi måste lära oss mer och förstå arterna bättre för att veta hur vi kan minska dess negativa påverkan på den biologiska mångfalden och vårt ekosystem. Därför finansierar HaV tillsammans med Formas, Trafikverket och Naturvårdsverket under fyra år flera forskningsprojekt som kommer att ge oss mer kunskap hur vi ska hantera dessa arter och hur vi kan leva med dem. Projekten undersöker även olika bekämpningsmetoder som minimerar effekterna på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, människors hälsa och ekonomin. Men åtgärderna måste också vara proportionella i förhållande till miljöpåverkan och baseras på en kostnads-nyttoanalys.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-10-21

    Under Helsingforskommissionens ministermöte i Lübeck 20 oktober beslutade länderna om en ambitiös uppdatering av den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

  2. Aktuellt 2021-10-20

    Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på GhostGuard .

  3. Aktuellt 2021-10-19

    I tät dialog med yrkesfiskare tar HaV fram ett nytt elektroniskt system som underlättar för fiskare att rapportera sin fångst. Lätt att göra rätt är devisen och gör det möjligt för fiskaren att rapportera från båten, kajen eller bekvämt hemma i soffan.

Publicerad: 2021-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion