Aktuellt 31 mars 2021

Hitta på sidan

Miljömålsuppföljningen visar: Fler marina skyddade områden

31 mars rapporterar Naturvårdsverket uppföljningen av 2020 års miljömålsarbete till regeringen. På plussidan: Fler marina skyddade områden.

Marint skyddat område - Koster

Marint skyddat område - Kosterfjorden, foto: Natalie Greppi

HaV:s utredare, som förser Naturvårdsverket med underlag för tre av miljömålen, ser också att pandemin påverkar miljön i form av mer nedskräpning och ökat friluftsliv.

Mycket åtgärdsarbete pågår

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. De tre övergripande målen har alla en rad preciseringar som regeringen beslutat om.

– Den årliga uppföljningen visar att det pågår mycket åtgärdsarbete för att förbättra miljötillståndet, säger Emmelie Johansson, utredare vid HaV och en av dem som arbetar med uppföljningen.

Fler marina områden skyddas

När det gäller de tre miljömålen som HaV ansvarar för uppföljningen av är det några saker som sticker ut lite extra, enligt Maria Åslund, även hon utredare vid HaV.

– Invasiva arter är ett växande bekymmer och den biologiska mångfalden tar stryk. På plussidan kan vi notera att fler marina områden har fått ökat skydd. Under 2020 fick vi till exempel hela nio nya marina reservat, säger hon.

Ökad nedskräpning

Något som Therese Elfström, också utredare vid HaV, sett under året är att Coronapandemin får effekter även på miljön. Folk ger sig allt oftare ut i naturen när andra fritidsaktiviteter faller bort.

– Det gör att nedskräpningen tyvärr ökar, särskilt i områden som tidigare var ganska opåverkade. Det som är positivt är att man kan hoppas att många samtidigt kanske börjar få upp ögonen för miljöfrågorna, säger hon.

Årlig miljömålsuppföljning på HaV:s hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion