Skadeersättning för säl

Information om ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl för småskaligt fiske. Det går även att få stöd för förebyggande åtgärder.