Nytt system för att säkerställa datainsamlingen från fisket

I höst blir det förändringar inom ombordprovtagningen. Det nya systemet förtydligar myndigheternas och yrkesfiskets ansvar för att samla in information från fisket. Fiskare som väljs ut för ombordprovtagning blir nu ansvariga för att komma överens om tidpunkt med SLU.

För att Sverige ska säkerställa datainsamling från yrkesfisket har vi på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslagit en rad förändringar i nuvarande system. Detta gjordes 2015 efter det att vi fått i uppdrag från regeringen att föreslå hur systemet kunde förbättras. Förslaget har tagits fram i samarbete med SLU Aqua som utför ombordprovtagningen.

HaV och SLU Aqua har också haft samråd med representanter för yrkesfisket. De fiskare som väljs ut (slumpmässigt) för ombordprovtagning under ett kvartal blir nu ansvariga att kontakta SLU för att komma överens om tidpunkt för provtagning. Det nya systemet innebär också att fiskarna kommer att få tydligare information om hur provtagningen ska gå till samt bättre återkoppling om resultat från provtagningen.

Ersättning för sovplats och mat

En nyhet är också att utvalda fiskare får en viss ersättning för sovplats och mat för de medföljande observatörerna. Konsekvenserna av att inte delta i ombordprovtagningen blir ett föreläggande som kan komma att förenas med ett vite.

De fiskare som slumpas ut att delta i ombordprovtagning kommer under hösten att få ett brev med praktisk information från SLU. Förändringarna införs med start kvartal 4 (2016) och gäller till en början det demersala trålfisket.

Från och med 2017 utökas det att gälla fler fiskerier som berörs av ombordprovtagning inom ramen för Sveriges nationella program för datainsamling (DCF).

Publicerad: 2016-08-29
Sidansvarig: Webbredaktion