Nytt om fiskeregler 12 oktober 2021

Östersjöns fiskekvoter för 2022 klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.

Under ministerrådet den 11-12 oktober beslutade EU:s fiskeministrar att göra stora sänkningar i fisket av lax i huvudbassängen (SD 22-31). Förbud mot riktat laxfiske införs också mellan ICES SD 22 och upp till södra del av SD 29 tills 59°30´N, samt i område utanför 4 NM utanför baslinjen norr om 59°30´N. I samma område som riktat yrkesfiske på lax förbjuds, regleras också fritidsfiske av lax på EU-nivå med en bag limit på en fettfenklippt lax per person per dag.

Riktat torskfiske förbjuds i hela Östersjön (SD 22-32) under 2022. Endast en liten bifångstkvot har fastställts för de två bestånden av torsk. Det riktade fisket av sill i västra Östersjön förbjuds också. Dock finns det med undantag för fiske av västra sillbeståndet i syfte att mildra de socioekonomiska effekterna för fartyg under 12 meter som använder passiva redskap.

Stora sänkningar införs också på fiskemöjligheterna för sill/strömming i centrala Östersjön (SD 25-27, 28.2, 29 och 32) med 45 %. Sill/strömming i Bottniska viken (SD 30- 31) kommer få en liten sänkning jämfört med fiskemöjligheterna under 2022 med fem procent.

Fiskemöjligheterna på rödspätta och skarpsill höjs med 25% och 13 %.

Lekstängningsperioder kommer också införas under 2022 för skydd av torsk.

I Öresund och Bälthavet (SD 22-23) blev stängningsperioden utökad med två veckor och införs från 15 januari – 31 mars. I sydvästra Östersjön (SD 24) vidareförs stängningsperioden under 2021 som är satt till 15 maj – 15 augusti. Det finns här vissa undantag för fiske efter andra arter. Som för 2021 får fartyg under 12 meter som använder passiva redskap fiska under stängningsperioden om de fiskar på djup mindre än 20 meter.

Utöver detta gäller i SD 24 att får fartyg får fiska om de använder redskap som har en maskstorlek lika med eller mindre än 45 mm, fiskar efter pelagiska arter till humankonsumtion på djup mindre än 40 meter och sorterar landningarna. I östra Östersjön (SD 25 och 26) vidareförs stängningsperioden från 2021 som blev satt till 1 maj – 31 augusti. Det finns här också vissa undantag. Ut över undantag för fartyg under 12 meter som fiskar med passiva redskap på vattendjup mindre än 20 meter, så finns det ett undantag för fartyg som använder redskap som har en maskstorlek lika med eller mindre än 45 mm, fiskar efter pelagiska arter till humankonsumtion på djup mindre än 50 meter.

Regleringar av fritidsfiske för skydd av torsk

Fritidsfisket på torsk i västra och östra Östersjön regleras hårt under 2022 med hänsyn till de svaga torskbestånden. I SD 22, 23 och i SD 24 innanför 6 NM från baslinjen införs det en bag limit på 1 torsk per person per dag. Dock måste man uppmärksamma att utanför 6 NM från baslinjen i SD 24 är det förbjudet att fiska torsk. Under 15 januari till 31 mars införs ett förbud mot att fritidsfiske torsk i SD 22-24.

I SD 25-26 och sen i SD 24 utanför 6 NM från baslinjen regleras fritidsfisket på samma sätt som under 2021, något som innebär ett förbud mot fiske av torsk.

Fiskemöjligheter för Östersjön 2022

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2022 (i procent, jämfört med
2021):

 • Torsk, östra Östersjön: 0 (bifångstkvot)
 • Torsk, västra Östersjön: -88 (bifångstkvot)
 • Lax, centrala Östersjön: -32 (bifångstkvot i södra Östersjön, 22- 59°30’N)
 • Lax, Finska Viken: +6
 • Skarpsill: + 13
 • Sill, västra Östersjön: - 50
 • Sill, centrala Östersjön: - 45
 • Sill, Rigabukten: + 21
 • Sill, Bottniska viken: - 5
 • Rödspätta: + 25

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2021-12-02

  Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det nationella insamlingssystemet för att få bort fler gamla båtar från naturen.

 2. Aktuellt 2021-12-02

  HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

 3. Aktuellt 2021-11-30

  2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Nu publicerar vi rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Publicerad: 2021-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion