Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Vattenpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står tillsammans bakom priset Sjöstjärnan, utgör jury och premierar nytänkande och nyttiggörande via följande kriterier:
  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang 
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

Föreslå en kandidat till priset

Sista anmälningsdag är den 14 april klockan 23.59.
Jag föreslår följande Sjöstjärna


Personen jag nominerar uppfyller kriteriet: *
Multiple selection

Uppgifter om dig
Jag som föreslår är: *
User information
Miljöminister Karolina Skog överlämnar vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" till Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun. Foto: Natalie Greppi

Miljöminister Karolina Skog överlämnar vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" till Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun. Foto: Natalie Greppi

Sjöstjärnan 2017

Västerviks kommun utsågs till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och genom att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land. Bland annat pumpas näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken och det används sedan som gödning på åkrarna.

Tidigare vinnare

2017 – Västerviks kommun

2016 – Emåförbundet

2015 – Kävlingeåns vattenråd

Publicerad: 2015-03-26
Uppdaterad: 2018-03-06

Sidansvarig: Webbredaktionen