Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Vattenpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Bodil Liedberg Jönsson, styrelseledamot, och Anders Gustafsson, ordförande, i Emåförbundet tar emot vattenmiljöpriset Sjöstjärnan på Havs- och vattenforum 2016.

Bodil Liedberg Jönsson, styrelseledamot, och Anders Gustafsson, ordförande, i Emåförbundet tar emot vattenmiljöpriset Sjöstjärnan på Havs- och vattenforum 2016.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn.

Prissumman är 50 000 kronor, som får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling.

Dessutom hedersdiplom och kostnadsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Föreslå en kandidat till priset

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av:

  • ett lokalt engagemang
  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, företrädesvis mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Tidigare vinnare

2016 – Emåförbundet

2015 – Kävlingeåns vattenvårdsförbund

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Publicerad: 2015-03-26

Sidansvarig: Webbredaktionen