Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Vattenpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står tillsammans bakom priset Sjöstjärnan, utgör jury och premierar nytänkande och nyttiggörande via följande kriterier:
  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang 
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

Tre personer står på scen med ett diplom.

Representanter från 8-fjordar tog emot priset under Havs- och vattenforum 2018. Foto: Natalie Greppi

Tidigare vinnare

2018 – Projektet 8 fjordar.

2017 – Västerviks kommun för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.

2016 – Emåförbundet för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer.

2015 – Kvälingeåns vattenråd för att långsiktigt, i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kävlingeåns avrinningsområde.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum