Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Publikation (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Vattenkraft (2)

 • Publikationer (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: Översyn av arbete med omprövning samt tillsyn av vattendomar och vattenföretag

Översyn av arbete med omprövning samt tillsyn av vattendomar och vattenföretag

Kammarkollegiet och Fiskeriverket har fått i uppdrag att redovisa hur den hittillsvarande verksamheten med omprövning av vattendomar har bedrivits. Dessutom ingår i uppdraget att redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn av vattenföretag. Vidare skall förslag lämnas på hur verksamheten kan utökas och effektiviseras.