1. Publicerad: 19 februari 2018 Uppdaterad: 13 mars 2018

    Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.