Sökresultat

 • Kattegatt (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Publikation (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Faktasida: Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.