Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Skyddade områden (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.