Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.