1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

    Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

  2. Publicerad: 24 maj 2016

    Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

  3. Publicerad: 20 april 2016

    Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.