1. Publicerad: 11 december 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

    EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.

  2. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.