Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Tillsynsvägledning (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Vägledning (1)

  • Vägledningar (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.