Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Miljödata (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.