Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Publikation (2)
 • Grundvatten (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rapport (2)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.