1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 20 juni 2017

    Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.