Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fredade arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
  • Främmande arter (1)
  • Ryggradslösa djur (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.