Sökresultat

 • Fredade arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Främmande arter (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Publikationer (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.