Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Östersjön (2)

 • Samordningsområden (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.