Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Senaste året (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler

 • Arter (1)
 • Konventioner (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Faktasida om arter: Tumlare

Tumlare

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. I Östersjön finns en helt egen population tumlare som nu är akut hotad.