1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

    För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.