Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Arter (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.