Sökresultat

 • Fredade arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Främmande arter (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Publikationer (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.