1. Publicerad: 29 november 2013 Uppdaterad: 30 september 2020

    Vi ansvarar genom föreskrifter för reglering av fisket. Med föreskriftsrätten följer också ett ansvar att informera om reglerna och deras syfte, samt verka för en god tillsyn över att reglerna följs.