Sökresultat

  • Fiskar (1)
  • Kattegatt (1)
  • Ryggradslösa djur (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Skagerrak (1)

  • Arter (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiskar och skaldjur i Skagerrak och Kattegatt

Fiskar och skaldjur i Skagerrak och Kattegatt

Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska västkusten i Skagerrak och Kattegatt. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.