Sökresultat

 • Fiskar (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.