Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Fiskevård (2)
 • Restaurering (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste året (2)
 • Anslag (1)
 • Visa fler
 • Blanketter (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Vattenkraft (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.