Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Marina däggdjur (1)
  • Publikation (1)
  • Fredade arter (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogrammet för bevarande av tumlare ( Phocoena phocoena ) är ett vägledande men inte bindande aktionsprogram framtaget av Naturvårdsverket och Fiskeriverket.