Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Övergödning (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.