1. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs Norrlandskusten.

  2. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs den svenska östkusten samt på Öland och Gotland.

  3. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska sydkusten.

  4. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska västkusten.

  5. Publicerad: 20 augusti 2020

    Vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om din specifika badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen.