Sökresultat

  • Fritidsbåt (1)
  • Yttrande (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Yttrande (1)

  • Yttranden (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.