1. Publicerad: 12 april 2016 Uppdaterad: 2 juli 2018

    Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.