1. Publicerad: 16 februari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.