1. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 17 januari 2019

    Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

  2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 27 december 2018

    För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.