1. Publicerad: 15 april 2019

    Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.