1. Publicerad: 1 mars 2017 Uppdaterad: 2 oktober 2017

    HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

  2. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 februari 2019

    HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.