1. Publicerad: 29 april 2014 Uppdaterad: 25 januari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.