1. Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken.

  2. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 15 augusti 2016

    Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.